Plataforma de Ferrol Terra en Defensa da Auga

quarta-feira, 25 de maio de 2011

Sabías que ...?


Feitos e cifras sobre as tendencias demográficas e de recursos hídricos:

 • A poboación mundial está crecendo preto de 80 millóns de persoas por ano, o que implica unha demanda de auga doce de aproximadamente 64 billóns de metros cúbicos por ano.

 • Aproximadamente un 90% dos 3 billóns de persoas que se espera que se engadan á poboación mundial cara ao 2050 estará localizada en países en desenvolvemento, moitas delas en rexións onde a poboación actual non ten un acceso sostible ao auga potable nin a adecuados servizos sanitarios.

 • A maior parte do crecemento poboacional ocorrerá en países en desenvolvemento, principalmente en rexións con problemas de recursos hídricos e en áreas con acceso limitado ao auga potable e a un adecuado servizo sanitario.

 • Máis do 60% do crecemento mundial da poboación entre o 2008 e o 2100 ocorrerá en África Subsahariana (32%) e o Sur de Asia (30%). Xuntas, espérase que estas rexións representen máis ou menos a metade da poboación mundial para o ano 2100.

 • Para o ano 2050, espérase que un 22% da poboación mundial teña máis de 60 anos de idade, contra un 10% en 2005. Ao mesmo tempo, preto da metade da poboación mundial terá menos de 25 anos.

 • A demanda de recursos naturais, incluíndo a auga doce, incrementarase debido a esperanzas de vida moito máis longas, á globalización do comercio e á publicidade suxestiva que estimula o consumo por parte da xente nova tanto en países desenvolvidos como en desenvolvemento.

 • Espérase que a poboación urbana se duplique entre o ano 2000 e o 2030 en África e Asia. Para o 2030 as cidades e pobos do mundo en desenvolvemento representarán aproximadamente un 81% da humanidade en áreas urbanas.

 • Espérase que para o ano 2030 o número de habitantes urbanos sexa maior en 1,8 millóns de persoas máis que en 2005, e que constitúan preto dun 60% da poboación mundial.

 • Hoxe, hai aproximadamente uns 192 millóns de migrantes contra 176 millóns no ano 2000.

 • As áreas costeiras, con 18 das 27 mega cidades (10 millóns de habitantes ou máis), crese afrontarán as máis fortes presións migratorias.

 • Perto dun 75% da poboación localizada en áreas baixas está en Asia, sendo os máis pobres os máis vulnerables.

 • A implicación destes procesos demográficos é clara, o mundo terá substancialmente máis xente en áreas urbanas e costeiras vulnerables nos próximos 20 anos.

 • Espérase que un 95% do incremento da poboación urbana se dea en países en desenvolvemento, sobre todo en África e Asia, onde se proxecta que a poboación urbana se duplicará entre o 2000 e o 2030.

A sección "Sabías que?..." foi tomada do 3eiro. Informe sobre o desenvolvemento dos Recursos Hídricos no Mundo "A auga nun Mundo en Constante Cambio".

Fonte: e-Boletín da auga da UNESCO Nº 249: Tendencias demográficas e de recursos hídricos. 29 de Abril de 2011.

Fonte da Foto: Algúns dereitos reservados por diegoperez74
Esta foto foi tirada en 11 de Febreiro de 2008 en Guitiriz, Galiza.
______________

domingo, 8 de maio de 2011

A Xunta de Galicia consigue novos apoios para a súa Lei de Augas, desta vez da asociación "Comunidade Xeral de Augas de Pontevedra" -Coxapo


Se hai uns días a Xunta de Galicia, a través do polo de agora organismo autónomo "Augas de Galicia" -a partires de Xaneiro de 2012 será unha empresa, conseguiu o apoio de dous sindicatos agrarios -asinando un acordo, agora consigue novos apoios para a súa "Lei de Augas", desta vez da Comunidade Xeral de Augas de Pontevedra -COXAPO, que é unha asociación provincial que agrupa a comunidades de usuari@s.

Con estes acordos -posibelmente- electoralistas -non hai que esquecer que estamos en plena campaña para as municipais do 22 de Maio, o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas -Agustín Hernández Fernández de Rojas, ven concretizar o que manifestaba aos medios polo mes de Febreiro, "Sempre que eu sexa conselleiro, non se aplicará", en referencia ao cobro do Canon que establece a Lei de Augas. Pois veu dicer que non imporá o canon da auga aos pozos particulares e traídas veciñais, a pesar de que así se esixe na lei impulsada por el mesmo xa en vigor desde Decembro de 2010.

Na "Lei de Augas" non se contempla unha "exención expresa" do pago do canon para os pozos particulares ou comunidades de usuari@s [Como así denunciadaba o Alcalde de Teo, á Xunta de Galicia,  por publicidade engañosa], mais o Conselleiro recoñeceu que o custo da xestión do seu cobro resultaría superior para as arcas públicas do que se percibiría pola súa repercusión, mais a trampa está en que o cobro do canon quedaría establecido na propia Lei e o regulamento que a desenvolve, ... logo as tarifas son máis fácil de modificar. Cobrando-se polo ben, non polo servizo que por outra banda en moitos casos nen se dá. Como denunciaba Carmen Freire do SLG "un Conselleiro que anuncia que non vai cumprir a súa propia lei", onde está a trampa?

En Compostela, o pasado 4 de Maio de 2011,  "Augas de Galicia" e a asociación COXAPO que integra ás comunidades de usuari@s de traídas veciñais da provincia de Pontevedra, acordaron aspectos concretos para levar ao texto do anteproxecto de regulamento de aplicación do canon da auga, asinando un documento entre a Xunta, a través de "Augas de Galicia" e a citada asociación.

A Xunta de Galicia, con estes acordos, pretende e o consigue, pois a afinidade dos medios, permitelles este efecto diante da sociedade, aparecer como un goberno que consesuan coa cidadanía as normas e leis que lles afecta, cando realmente foi o contrario. A "Lei de Augas", que afecta a tod@s, pois a Auga é un ben universal e social -hai menos dun ano declarado o acceso a ela e o seu saneamento como Dereito Humano, foi elaborada sen o previo e necesario debate social, aprobada pola vía de urxencia no Parlemento Galego, por un só voto de diferencia -38 a favor e 37 en contra. Agora a Xunta de Galicia, ten que recuar e dar a impresión que negocia e consensua cos chamados "axentes sociais".

Hai unha parte positiva nesta situación, que a Xunta tivera que recuar e regulamentar -que aínda está por ver como queda, que non é igual que modificar a Lei, que "os usos agrarios e gandeiros non paguen o canon", así como que "o pagamento do canon non sexa obrigado para as comunidades de usuari@s". Mais todo isto son acordos de intencións antes dunhas eleccións municipais. xa veremos. Mais o máis negativo de todo isto é que a Lei permanece intacta e os efectos mediáticos destes acordos son altamenbte desmobilizadores, toda unha maquinaria partidaria, administrativa e mediática contra un movimento da esquerda social e política dividido e incapacitado, non só de rescatar a xestión da auga que está xa privatizada, senon que tamén incapaz de parar a súa total privatización. O PP, a dereita populista, os seus políticos e ideólogos, pretende-nos enganar, usurpando palabras, que saíndo das súas bocas sonan a falsidade e hipocresía, ecoloxía, sustentabilidade, participación da cidadanía na xestión do público, ..., tan só a súa práctica política desminte tanto despropósito oportunista. Compre o maior consenso posíbel da esquerda social e política, para combatir tanto engano, tanta mentira, ... para conseguir outra Lei de Augas de Galiza, onde quede claro que a auga non é unha mercaduría, senón un ben público, social e universal, ... que a auga non pode ser privatizada, ...

A asinatura do acordo no sitio da Xunta.

Significativo dominio da web da asociación COXAPO, así como tamén significativa a data da súa entrada na rede -8 de Febreiro de 2011:
http://canonagua.com/
____________

O pasado 3 de Maio o Parlamento Galego rexeitou unha Proposición de Lei, presentada polo BNG de modificación da Lei de Augas de Galicia


Como xa temos mencionado, o BNG, non reivindica a derrogación da Lei de Augas no seu conxunto, senon que presentou unha Proposición de Lei, no seu día, para a modificación de varios artigos. Esta forza política consideraba só negativo uns aspectos da Lei, facendo fincapé no aspecto recadatorio da mesma, afirmando que na Lei se "primaba máis o carácter recadatorio que o aspecto medioambiental e de protección e conservación das augas"...

O Pleno do Parlamento de Galicia reuneu-se o 3 de Maio de 2011, entre outros asuntos para tratar no primeiro ponto da orde do día o debate de toma en consideración da Proposición de Lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

A continuación transcribimos a noticia difundida pola maioría dos medios que parte da axencia Europa Press para Galiza:

O PP rexeita a petición do BNG de cambiar a Lei de Augas
Di que significaría "incumprir" o mandato da UE

A oposición denuncia o afán "recaudatorio" da norma e defenden a necesidade dun novo marco "máis xusto e equitativo"

Os deputados do PP rexeitaron este martes cos seus votos a proposta lexislativa presentada polo BNG para modificar a Lei de Augas de Galicia e derrogar "na súa integridade" o título da norma relativo á recuperación dos custos dos servizos, co argumento de que facelo significaría "incumprir" o mandato establecido pola Unión Europea (UE).

"Non podemos apoiar algo co que se propón incumprir unha directiva europea sen presentar alternativa", esgrimiu o voceiro do PP no debate, Daniel Varela, quen contrapuxo o "acordo" sobre o principio ambiental de recuperación dos custos da auga logrado no Parlamento europeo "con 27 estados, 22 linguas oficiais e distintas culturas", fronte á "visión miope cortoplacista" da oposición na Cámara galega.

Fronte a iso, a nacionalista Isabel Sánchez Montenegro, encargada de defender a postura do grupo impulsor da proposición de lei, denunciou que a norma lonxe de achegar "melloras" ambientais para "racionalizar" o seu uso como --avisou-- recolle a directiva á que aludiu Varela, prima "absolutamente" o carácter recaudatorio e crea dous "novos" tributos, en referencia ao canon da auga e ao coeficiente de verteduras.

Do mesmo modo, destacou que somete a tributación os pozos particulares e traídas veciñais, elevando a "tensión fiscal" nun contexto de crise económica. Fronte a iso, reivindicou a necesidade de habilitar un marco legal "máis xusto e equitativo", no que se reparta "equilibradamente" a carga fiscal e esta non recaia "con maior intensidade" nos usos domésticos, extremo co que coincidiu a parlamentaria socialista Carmen Gallego.

"CUMPRIR" A LEI

De feito, Gallego avisou de que a lei "contra todos" que sobe os impostos "de forma brutal" e cobra "por primeira vez" aos usuarios no rural de pozos particulares e traídas veciñais "por un servizo que non presta". "Repercutirá nos petos dos cidadáns", augurou, tras constatar que é unha lei "recaudatoria" deseñada co único fin de "dobrar os ingresos" da Xunta e "obrigar" os concellos a pagar "impostos que, ás veces, non serán capaces de recadar nin eles mesmos".

Ao tempo, a socialista referiuse ao compromiso da Xunta de que non cobrar o canon no caso de pozos e traídas veciñais adoptado con sindicatos --e que posteriormente Varela avanzou que tamén se selará "mañá" con comunidades de usuarios de traídas--. "Se é certo, ¿por que non o ratifican apoiando esta iniciativa?", preguntouse, tras remarcar que a lei "publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG)" si considera a obrigatoriedade deste pagamento. "As leis publicadas no DOG hai que cumprilas, pero vostedes con tal de facerse cun puñado de votos son capaces de facer calquera cousa, mesmo de renegar dunha lei que apoiaron en solitario", lamentou.

CANON "ECOLÓXICO"

Malia as críticas da oposición, o popular Daniel Varela reafirmouse na súa postura e remarcou que o seu partido e a Xunta "cumprirán" a directiva europea, ao tempo que explicado que o canon da auga habilitado é "ecolóxico" e que os fondos recadados coa súa aplicación se destinan "exclusivamente" á conservación ambiental dos caudais galegos.

Neste punto, recordou ao "exhaustivo" estudio que fará a UE sobre a situación de ríos e rías na comunidade e ao "risco de sanción" no que caería a Xunta se non se preocupase do seu estado ambiental. "Entón si que seriamos irresponsables", reflexionou, antes de subliñar que o bipartito tamén sabía que existía a directiva europea que aposta por unha política de prezos que "incentive o consumo responsable".

Ao fío desta afirmación, subliñou que "o agora líder do PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, preparou un texto cando estaba á fronte da Consellería de Medio Ambiente na pasada lexislatura, pero deixouno no caixón" ao "caer na conta" de que en 2009 había eleccións. "O PP si o afrontou e eu sei que iso lles molesta e lles doe", apostilou, antes de concluír que a petición de reforma debatida este martes ten un carácter "electoralista". "Hai medo ás eleccións e medo ao PP", resolveu o popular.

____________________________